Producenci
Dla recenzentów

Zasady recenzowania publikacji

1. Wszystkie prace przesłane do publikacji w Wydawnictwie Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa zwanym dalej „Wydawcą” podlegają procedurze recenzowania.

2. W odniesieniu do każdego tekstu recenzję zewnętrzną sporządza niezależnie od siebie dwóch recenzentów. W przypadku gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, istnieje możliwość powołania trzeciego recenzenta.

3. Wydawca zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych w okresie recenzowania.

4. Recenzentami są osoby niezwiązane z jednostką afiliowaną przez autora, posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Specjaliści w określonej dziedzinie, posiadają niezbędną wiedzę, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego materiału.

5. Wydawnictwo stosuje zasadę „double blind review”, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.

6. Recenzja ma formę pisemną i musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

7. W przypadku pozytywnej opinii z uwagami autor otrzymuje recenzje do wglądu i jest zobowiązany do ustosunkowania się do niej, uwzględnienia krytycznych uwag i naniesienia korekt w terminie wskazanym w prezez Wydawcę.

8. Jeżeli wszystkie recenzje są negatywna, autor jest informowany o odmowie publikacji oraz podstawowych powodach takiej decyzji.

9. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, gdy wszystkie uwagi i sugestie zostały uwzględnione zostaje zawarta umowa między autorem a Wydawcą.

10. Na wniosek Wydawcy dopuszcza się jedną recenzję, biorąc pod uwagę specyfikację tematyczną publikacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl