Producenci
O wydawnictwie

Wydawnictwo Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa (PU AS) w Wałbrzychu powstało w 1999 roku.

Działalność wydawnicza skupia się wokół tych dziedzin i dyscyplin naukowych, do których przypisane są kierunki studiów. Główny profil publikacji stanowią nauki społeczne w szeroko ujętej dyscyplinarności (reprezentowane przez nauki o polityce i administracji, zarządzania i jakości, nauki ekonomiczne i finanse, nauki prawne, socjologiczne oraz pedagogika). Ponadto, wydawane są publikacje z nauk humanistycznych, a z racji rozwoju nowych kierunków studiów w PWSZ AS w Wałbrzychu, tj. Pielęgniarstwo, Techniki dentystyczne i Dietetyka – z nauk medycznych.

Aktywność wydawnictwa ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb edukacyjnych studentów, jak również na prezentowanie i promowanie efektów badań kadry akademickiej Uczelni. W oficynie ukazują się podręczniki, skrypty, monografie i publikacje będące pokłosiem organizowanych konferencji, seminariów, czy też sympozjów. Ich autorami są pracownicy PWSZ AS oraz przedstawiciele z innych ośrodków naukowych i instytucji. Wydawnictwo w swojej ponad 20-letniej działalności opublikowało blisko 240 pozycji, w tym m.in. ok. 60. monografii autorskich. Recenzentami są zawsze osoby niezatrudnione w Uczelni i niepowiązane z autorami ocenianych prac. Wydawnictwo w bardzo rzetelny, ale i rygorystyczny sposób przestrzega zasad etycznych w nauce – odwołując się do Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego oraz Prawa o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz Prawa autorskiego i pokrewnych.

Regularnie wydawany jest uczelniany biuletyn informacyjny „Silesius Info”.

Do zadań oficyny należy popularyzowanie osiągnięć naukowych w środowisku regionalnym, krajowym i międzynarodowym, dlatego wydawane są książki również w językach obcych: angielskim, rosyjskim, niemieckim, czeskim i ukraińskim. Przykładem współpracy PWSZ AS z otoczeniem lokalnym – oprócz sfer społeczno-gospodarczych jest, m.in. upowszechnianie wiedzy o regionie poprzez współredagowanie rocznika Nowej Kroniki Wałbrzyskiej.

Wydawnictwo jest partnerem Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, której głównym celem jest zapewnienie powszechnego i nieograniczonego dostępu do zbiorów naukowych, kulturalnych i regionalnych.

 Jesteśmy wydawnictwem publikujących recenzowane monografie naukowe.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl