Producenci
Polityka prywatności

 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: puas@puas.pl, tel. + 48 74 641 92 00, zwany dalej 
PU AS, reprezentowana przez rektora.

2. W PWSZ został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: IOD@puas.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym minął okres płatności podatku oraz okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, posprzedażowej obsługi klienta (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem),

g) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,

Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt 2) lub przez kontakt z PWSZ (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”)

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt h) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), .

7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do dokonania zakupu w sklepie internetowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania zakupu.

 

Polityka Cookies

Księgarnia internetowa www.wydawnictwo.pwsz.com.pl używa plików Cookie, niewielkich plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na urządzeniu, którego używa Klient (komputer, tablet, smartfon itp.), w celu umożliwienia mu właściwego korzystania ze wszystkich opcji sklepu. Równocześnie zbieranie plików Cookie ułatwia rozwijanie księgarni zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Klientów.


Pliki typu Cookies umożliwiają:
• zapamiętanie danych logowania Klienta (dzięki czemu nie musi on za każdym razem wpisywać loginu i hasła) czy produktów dodanych do koszyka itp.,
• utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie księgarni ponownie wpisywać loginu i hasła,
• dostosowanie zawartości księgarni do zainteresowań Klienta,
• zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni,
• tworzenie statystyk oglądalności podstron księgarni.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, które przechowywane są do czasu wylogowania z księgarni internetowej lub zamknięcia przeglądarki, oraz Cookies stałe, przechowywane w urządzeniach, z których Klient korzysta przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez niego.

UWAGA!
• Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta, jak też nie zmieniają jego ustawień oraz ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Zawartość plików Cookie może odczytać jedynie serwer, który je utworzył.
• Klient może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te można zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Więcej informacji zawierają opcje ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności księgarni internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl