Producenci
Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, zwane dalej „Wydawcą” dba o najwyższą jakość wydawanych publikacji naukowych w ramach przyjętych dobrych praktyk wydawniczych. Przykłada szczególną wagę do poszanowania praw autorskich i do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów i recenzentów.

Zasady etyczne Wydawnictwa:

• Wydawca stale czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami;

• Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane; przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy i oryginalności ujęcia problemu;

• Wydawca ma prawo wycofać się z umowy o wydanie publikacji jeżeli istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fałszowaniu danych, gdy praca nosi znamiona plagiatu korzystamy z systemu antyplagiatowego Plagiat.pl opcjonalnie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;

• Wydawca stosuje procedurę recenzowania, szczegółowo określa zasady wyboru recenzenta i ścieżkę postępowania dla autorów po otrzymaniu recenzji;

• Wydawca odpowiada za prawidłowy przebieg wszystkich etapów cyklu wydawniczego, wykonując prace z należytą starannością. Prowadzona jest szczegółowa dokumentacja dotycząca wydanej książki.

• Wydawca zapewnia rzetelne opracowanie redakcyjne i edytorskie tekstu;

• Wydawca przestrzega przepisów prawa obowiązującego w zakresie zasad równego traktowania autorów. Publikacje oceniane są wyłącznie pod kątem zawartości merytorycznej.

Zasady etyczne Autorów:

• Autor może zgłaszać do wydania wyłącznie oryginalne utwory swojego autorstwa;

• wykorzystane przez autora materiały ilustracyjne innych osób muszą być odpowiednio oznaczone;

• wykorzystane w utworze teksty innych autorów powinny być odpowiednio oznaczone;

• w przypadku utworów wieloautorskich autorzy mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie dzieła;

• wszystkie wykorzystane przy tworzeniu publikacje muszą być wymienione w wykazie źródeł.

Zasady etyczne Recenzentów:

• osoba otrzymująca propozycję przygotowania recenzji, zobowiązana jest ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie odmówić recenzowania;

• Recenzent ma obowiązek dokładnie zapoznać się z recenzowanym dziełem i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość;

• Recenzent nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do wydania utworów (z wyjątkiem osób zaangażowanych w proces wydawniczy). 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl